bdvo.org
Покана за Общо събрание на БДВО на 24 ноември 2018 г. - БДВО
На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството и в изпълнение на приетата от Общото събрание програма за дейността на БДВО през 2017 г., Управителният съвет на БДВО свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24 ноември 2018 г., събота, от 14:00 ч. в Конферентна зала на Представителството на Европейската комисияRead More