bdvo.org
Брой 157 на PRактики – електронно информационно издание на БДВО - БДВО
PR обзор Събития, обучения, партньорства – поглед върху дейността на БДВО през 2017 г. Съдържанието на целия брой можете да намерите тук, както и всички броеве за 2017 г. – приятно четене!