bazaracademy.ir
هفت تکنیک‌ ساده برای افزایش اعتماد به نفس را بیاموزید - آکادمی بازار
یکی از عوامل مهم در موفقیت داشتن اعتماد به نفس است. همه این را می‌دانیم اما همه از آن بهره‌مند نیستیم.در هر سمینار موفقیت بر این مورد تاکید می شود.