bazaracademy.ir
راز موفقیت چیست؟ ۱۳ قدم تا موفقیت - آکادمی بازار
موفقیت به معنای شکست خوردن نیست، یعنی از شکست‌های زندگی درس بیاموزیم. با این حال راز موفقیت چیست؟ چرا برخی در کار و زندگی موفق‌تر هستند؟