bazaracademy.ir
6 تکنیک طلایی قانون جذب برای رسیدن به اهداف و آرزوها(2)
استفاده از قانون جذب برای دستیابی به اهداف و آرزوها شاید در درجه اول کمی عجیب و ناشناخته به نظر برسد. برای عده بسیاری از مردم باور آن سخت است که با استفاده از قانون جذب بتوانند به خواسته هایشان برسند زیرا این عده اغلب در