bazaracademy.ir
5 ویژگی مشترک در افراد موفق که آنها را از سایرین متمایز می کند
به نظر می‌رسد هیچ کسی نمی‌خواهد که زندگی متوسطی داشته باشد همه می‌خواهند موفق باشند. متأسفانه افرادی که به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند کمیاب‌اند و این امر خود موفقیت را ارزشمندتر می‌سازد. اگر شما دوست دارید فردی موفق باشید فرقی ندارد که در چه زمینه‌ای باشد؛ شغل، تجارت، سرمایه‌گذاری، مالی، معنوی یا به