bazaracademy.ir
20 هدررفت سود در کسب و کارهای کوچک
امروزه در کسب و کارهای کوچک به طور کلی از دست ندادن سود بدست آمده بسیار مهم و اولویت مندتر از کسب سود بیشتر است.در این مقاله به 20 هدررفت سود در کسب و کارهای کوچک می پردازیم. 1- رضایت مشتری اگر بخواهید که نارضایتی مشتری را کاهش دهید،اولین دقایق، روزها