bazaracademy.ir
ناگفته‌هایی از قانون جذب که باید بدانید
نحوه استفاده از قانون جذب یکی از چالش های این روش است اگر به درستی مفاهیم آن را درک نکرده و به طرز صحیحی انجامشان ندهید ممکن است نتیجه دلخواه را نگرفته، رفته رفته از آن زده شده و در صدد انکار آن برآیید. پس بهتر است ابتدا به درستی با نکات ظریف