bazaracademy.ir
شروع کسب و کار بدون سرمایه
بگذارید با این جمله شروع کنیم، راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه امکان پذیر است. شما ایده ای دارید اما پولی ندارید کمبود سرمایه یک بهانه معمول برای پذیرفتن شکست است. اگر شما اشتیاق لازم را برای شروع کسب و کار جدید دارید، دارای ایده متفاوتی نیز می باشید و در