bazaracademy.ir
چگونه بر ترس از شکست غلبه کنیم؟
تقریباً هرکسی ترس از شکست را تجربه کرده است. این ترس مانع تلاش و کوشش شما می‌شود چراکه می‌ترسید موفق نشوید. نخست ترس از شکست و فکر درمورد موفقیت در ذهن شما جریان دارد. شکست شانس بیشتری برای موفقیت ندارد؛ آنها هر دو در نقطه شروع برابر هستند.پس چرا