bazaracademy.ir
بروز استرس در منزل
استرس می تواند در موقعیت ها و در شکل های مختلف در افراد بروز پیدا بکند. استرس و اضطراب گاهی به صورت ناگهانی و گاهی به مرور زمان تشدید پیدا می کنند. بروز استرس در منزل از جمله مواردی است که معمولا در خانم های خانه دار مشاهده می شود. برای بررسی هر