bazaracademy.ir
اگر اعتماد به نفس ندارید حتما این مطلب را بخوانید
چرا اعتماد به نفس خیلی اهمیت دارد؟ مهم است چون به شما عزت نفس، قاطعیت و شجاعت می‌دهد. زمانی که به خود اعتماد داشته باشید از ریسک کردن ترسی ندارید و سعی می‌کنید کارهای جدیدی انجام دهید. برای یک زندگی موفق و شاد داشتن اعتماد به نفس ضروری است و اکثر مردم زمانی