bartvanheerikhuizen.nl
Het ultieme risico: een door mensen gemaakt zwart gat
Hoe erg is het ultieme risico, de kans dat er in het CERN in Zwitserland een zwart gat ontstaat dat de aarde in een split second vernietigt?