bartarinpanlsms.net
طنز، پیامک های خنده دار
طنز، پیامک های خنده دار قلب من ، دل من ، خون تو رگهای من ، نفس من، جیگر من ، خلاصه … همه وجودم درد می کنه. باید برم دکتر ببینم چرا این طوری شدم ! چشمهای درشتت را که به من می دوزی و با لبهای بزرگ و با صدای رسا آواز می خوانی .