barinfo.me
VIDEO: Radio Bar u novom milenijumu
U cilju obilježavanja 40 godina postojanja Radio Bara, na Bar Infu je emitovan serijal gostovanja bivših radnika, urednika, direktora, a zaključujemo ga prezentacijom dva dokumentarna filma – jedan o prošlosti, drugi o sadašnjosti Radio Bara firme. https://www.youtube.com/watch?v=XNYhBI4g7BU