barinfo.me
VIDEO: Prvih 20 godina Radio Bara
U cilju obilježavanja 40 godina postojanja Radio Bara, na Bar Infu je emitovan serijal gostovanja bivših radnika, urednika, direktora, a zaključujemo ga prezentacijom dva dokumentarna filma – jedan o prošlosti, drugi o sadašnjosti Radio Bara firme. Filmovi su nastali u produkciji Radio Bara, auto