barinfo.me
Udruženje špeditera želi veći protok robe preko Luke Bar
Odbor Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore inicirao je formiranje radnog tijela, u okviru Komore, koje bi svojom aktivnošću doprinijelo da se otvore putevi robama preko Luke Bar, odnosno da izvoznici i uvoznici iz okruženja našu luku koriste mnogo više za transport svojih roba. “Na ta