barinfo.me
Revakcinacija djece u završnim razredima osnovnih škola
U svim osnovnim školama na području opštine Bar, Dom zdravlja Bar će izvršiti revakcinaciju djece vakcinom protiv difterije, tetanusa i dječje paralize (Dite Polio), koja je zakonom obavezna i u programu je redovne vakcinacije. Vakcinisaće se djeca završnih razreda osnovnih škola. Dom zdravlja