barinfo.me
Održana I sjednica novog saziva Skupštine TOB-a
Danas je u Opštini Bar održana prva sjednica novog saziva Skupštine Turističke organizacije Opštine Bar. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, koji je po funkciji predsjednik Skupštine TOB. Direktor TO Bar, Emil Kukalj je prisutne upoznao sa najznačajnijim rezultatim