barinfo.me
Nove tehnologije ViK u kontroli ispravnosti vode
Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija oglasili su se saopštenjem, u kome objašnjavaju uvođenje novih tehnologija na planu kontrole ispravnosti vode. “Stručne službe tehničkog sektora DOO Vodovod i kanalizacija koninuirano ulažu značajne napore u pravcu uvođenja novih tehnologija u radu, a sve sa c