barinfo.me
Komunalci uklonili asfalt sa zelene površine kod Policije
Komunalna policija je naložila, a radnici Komunalnih djelatnosti obavili uklanjanje asfaltnog sloja sa javne zelene površine pored zgrade Uprave policije, koji je postavljen bez odobrenja nadležnog organa lokalne uprave Opštine Bar. Inspektor I za komunalnu oblast Komunalne policije Opštine B