barinfo.me
Jednoglasno usvojen predlog liste kandidata za novi Opštinski odbor DPS Bar
U Baru su održane sjednice Izvršnog i Opštinskog odbora DPS Bara, čijim radom je predsjedavala predjednica OO Branka Nikezić, a u ime centrale DPS prisustvivao je Goran Jevrić, koordinator u ime Izvršnog odbora Partije. “Na sjednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora DPS Bara je jednoglasno usvo