barinfo.me
Dvorac kralja Nikole, XIX vij, Bar - II kat.
Dvorski kompleks Nikole I Petrovića u Baru sa pripadajućim objektima: Velikim i Malim dvorcem, kulama-stražarama, dvorskom kapelom i zimskom baštom nalazi se neposredno u blizini morske obale, na Topolici. Sagradio ga je za svoje potrebe knez Petar Karađorđević, zet knjaza Nikole, koji je od žen