barinfo.me
Crkva Sv. Vračeva, srednji vijek, Komina - III kat.
Crkva Svetih Vrača u selu Komina podignuta je u kasnom srednjem vijeku, kao građevina izduženog pravougaonog oblika sa jednom polukružnom apsidom na istoku. Crkva je bila zidana pritesanim kamenom, slaganim u horizontalne redove. Na unutrašnjim zidovima crkve primjetni su tragovi fresko-deko