barcelona.concepcionistas.es
Reunió de pares i mares de 4t d'ESO
1. Lliurament per part de l'orientadora de l’escola dels resultats dels test que els alumnes han realitzat. 2. Informació del batxillerat: modalitats, matèries, horaris i altres dades d’interès.