baranmoshaver.ir
شکل و قیافه خود را قضاوت نکنید - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
زشت انگاری نوعی اختلال روانی شکل و قیافه خود را قضاوت نکنید بسیاری از متخصصان زیبایی زمانی که با افرادی مواجه می‌شوند که بدون دلیل این احساس را دارند و هیچ نقصی را ندارند، آن‌ها را به روانپزشک ارجاع می‌دهند تا بر اساس دوره‌های روان درمانی تایید درونی خود را دریافت سازند و نیازی به …