baranmoshaver.ir
دلایل خیانت جنسی در زنان چیست؟ - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
دلایل خیانت جنسی در زنان چیست؟ دیدگاه روانشناسی، تصوّر زنها همیشه این بوده است که در صورت خیانت و ایجاد رابطه جنسی با فردی دیگر، تمام معنویات، اعتبار، اصالت وی به عنوان یک “دختر شایسته” از بین می رود. معمولاً زن هایی که با آرایش های زننده و لباسی عجیب، در اجتماع حاضر می شوند، با …