baranmoshaver.ir
اگر نجفی خشم خود را کنترل کرده بود - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
اگر نجفی خشم خود را کنترل کرده بود چه عاملی باعث شد که شخصیتی چون محمدعلی نجفی که به آرامش و متانت معروف بود و یکی از نخبگان کشور محسوب می‌شد، اکنون در بند زندان، متهم ردیف اول قتل همسر خود شده است. خبر قتل یک زن توسط همسرش این روزها در سطح جامعه بازخورد زیادی …