baranmoshaver.ir
۳ رفتار صحیح بجای قهر کردن برای متاهل‌ها - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
۳ رفتار صحیح بجای قهر کردن برای متاهل‌ها زوجین در نظر داشته باشند رفتار ناکارآمد برای مدت زمان محدود آن‌ها را به اهدافشان می‌رساند. چون سرانجام طرف مقابل در برابر این رفتار می‌ایستد و دیگر باج نمی‌دهد. زن و شوهر‌ها قهر می‌کنند و این یک چیز عادی به نظر می‌رسد، چون آن‌ها سر کوچیک‌ترین دلیلی …