baranmoshaver.ir
چه زمانی به کودک بگوییم پدر یا مادر واقعی‌اش نیستیم؟! - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
چه زمانی به کودک بگوییم پدر یا مادر واقعی‌اش نیستیم؟! نویسنده : هدی سادات پاک نهاد گاهی به این فکر می‌کنم که ازدواج با همکارم که مثل من یک سالی می‌شود از همسرش جداشده کار درستی است یا نه اما خیلی زود این فکرها به سراغم می‌آید که فرزندم قرار است چگونه با ازدواج من …