baranmoshaver.ir
۱۰ جمله‌ای که هرگز نباید به مادرشوهر گفت! - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
۱۰ جمله‌ای که هرگز نباید به مادرشوهر گفت! برای اجتناب از استرس خانوادگی، ما از مادرشوهر‌ها (و البته از چند عروس) درباره حرف‌هایی که برایشان سنگین می‌آید سوال کردیم و از کارشناسان پرسیدیم چطور می‌توان با آرامش با این مسائل رسیدگی کرد. تعجبی ندارد که عروس ها و مادرشوهرها روابط پیچیده ای دارند. به گفته …