baranmoshaver.ir
همکارم مدام شوخی‌های نامناسب می‌کند، چه کنم؟ - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
همکارم مدام شوخی‌های نامناسب می‌کند، چه کنم؟ گاه حساسیت نشان دادن شدید به یک مسئله سبب تقویت و تشدید آن می‌شود. طبق اصول شرطی‌سازی برای خاموش‌سازی رفتارهای نامناسب باید در زمان انجام آن اعمال به رفتار فرد کاملا بی‌توجهی شود حتی اگر این رفتار به دفعات زیاد تکرار شود. یکی از مخاطبان خراسان نوشته است: …