baranmoshaver.ir
برای داشتن عمر طولانی با همسرتان بیشتر دعوا کنید! - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
برای داشتن عمر طولانی با همسرتان بیشتر دعوا کنید! داشتن یک رابطه موفق و سالم با همسران تاثیر مهمی بر همه ابعاد زندگی از جمله سلامت دارد. خیلی از ما فکر می‌کنیم رابطه‌ای خوب است که در آن کمتر دعوا کنیم و بیشتر خوش باشیم اما یک مطالعه جدید، چیزهای دیگری می‌گوید اگر می‌خواهید عمر …