banhotrosv.sividuc.org
Thông tin về APS - Bộ phận Kiểm tra Học vấn của ĐSQ Đức Hà Nội - Banhotrosv
Hướng dẫn chung của Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) tại Hà Nội APS là một bộ phận thuộc Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Đức Hà Nội. APS thẩm tra liệu Sinh viên xin du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học Đại học tại Đức,Read More