banhotrosv.sividuc.org
FAQ 4: Học tiếng Đức - Banhotrosv
1. ở Việt Nam học tiếng Đức ở đâu? Du học Đức-học tiếng Đức ở đâu 2. Cần học đến trình độ nào để có thể đi du học Đức? Hiện nay các trường đã yêu cầu trình độ B2 mới cấp Zulassung cho phép thi Dự bị Đại học, còn lại một vài trườngRead More