bangtaikienthuc.com
Thang băng tải
Thang băng tải là băng tải con lăn nhựa, nhẹ dể thao tác mang theo xe tải, đặc ở chổ chật hẹp, diện tích nhỏ khi xong việc đem cất đi. Thang băng tải có 2