bandatbinhduong.net.vn
Trường Đại Học Thủ Dầu Một xây dựng ngay Khu Đô Thị Mỹ Phước 4 - Bán Đất Bình Dương
Phác thảo dự án đầu tư xây dựng Trường Đại Học Thủ dầu một trong Khu Đô Thị Mỹ Phước 4 triển khai xây dưng 4 năm từ chủ đầu tư là Ban dự án Trường ĐH Thủ Dầu Một.