bancaonguabach.com
Tuổi nào nên dùng Cao ngựa bạch?
Độ tuổi phù hợp để dùng cao ngựa bạch là từ 2 tuổi trở lên. Về liều dùng: từ 2 đến 9 tuổi và người lớn trên 60 tuổi mỗi ngày 5g (dùng 1 lấn); từ 20 đến 59 tuổi: mỗi ngày dùng từ 5g đến 10g (dùng từ 1 đến 2 lần).