bamdot.com
BAM. Ride Along – GRID 2 (Okutama Touge)
The GT-R heads home to Okutama to take on the GC Auto GC10-V8 in the Mizu Mountain pass