balder.hgfnynas.de
Tur avgör om du får förtur vid sjukdom
Bor du hos privat hyresvärd eller i ägt boende i Karlstad, Sunne eller Kil och blir sjuk – gäller inte den medicinska förturen. Där är det bara det kommunägda bolagets interna hyresgäster som…