bahai.org.vn
Đền thờ được ca ngợi như là một ‘món quà’ siêu việt đối với Chile và lục địa