bagristi.sk
Demolácia prístavby v hale
Demolícia prístavby v Bratislavskej hale kvôli zväčšeniu skladových priestorov.