badeezco.com
رشد ۳ درصدی تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۸ - بادیز
درسال ۲۰۱۸ میلادی تقاضای فولاد در دنیا بدون در نظر گرفتن چین با نرخ ۳ درصد رشد می کند که ۰.۴ درصد بیش از سال جاری خواهد بود. سال ۲۰۱۷ به پایان خود نزدیک شده است و تمامی رسانه ها و مراکز مطالعاتی اقدام به پیش بینی بازار در سال ۲۰۱۸ کرده اند.پیش بینی بازار …