bacsyphukhoa.com
Thời điểm phá thai an toàn nhất - Khám chữa bệnh phụ khoa
Biết mình mang thai nhưng không có đủ điều kiện và khả năng để giữ lại thai nhi, bạn đã nghĩ đến phương pháp phá thai. Tuy nhiên, bản thân bạn không thể biết được khi nào thì nên đi bỏ thai bởi có nhiều ý kiến cho rằng phá thai sớm quá hoặc muộnRead More