bacsyphukhoa.com
Mang thai bị bệnh phụ khoa phải làm thế nào - Khám chữa bệnh phụ khoa
Hỏi: Chào bác sĩ Hiện giờ tôi đã mang thai tháng thứ 4. Tôi là công nhân xí nghiệp may, công việc tuy cũng khá áp lực nhưng được cái không phải di chuyển nhiều mà chỉ cần ngồi yên một chỗ. Cả công ty chỉ có một khu vệ sinh chung cho toàn côngRead More