bacsydakhoa.org
Chi phí khám phụ khoa tư nhân
Khám phụ khoa tổng quát là việc phải làm, nên được thực hành định kỳ ít ra 1 lần/năm. Đặc biệt, người bệnh trước lúc có gia đình thì khám phụ khoa tổng quát là vô cùng cấp thiết. Nhiều bạn gái lo âu rằng: chi phí khám phụ khoa và chưa biết khám phụ khoa tổng quát gồm khám những gì?