bacsy.edu.vn
Từ ngày 1/12, 5 trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám bệnh
Trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP mà Chính phủ vừa mới ban hành về Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.