bacsy.edu.vn
Phòng bệnh quai bị cho trẻ em vào mùa Đông Xuân
Không chỉ có bệnh sởi, bệnh quai bị cũng là một căn bệnh truyền nhiễm và để lại biến chứng nặng nề cho người mắc, vậy phương pháp phòng ngừa căn bệnh này như thế nào?