bacsy.edu.vn
Hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ thở khò khè tại nhà
Thở khò khè là một tình trạng thường gặp gây cản trở hô hấp của trẻ. Tuy nhiên phần lớn phụ huynh chưa biết cách giúp trẻ thoát khỏi tình trạng này.