bacsy.edu.vn
Cùng tìm hiểu bệnh quai bị để phòng tránh bệnh tốt hơn
Như được biết, bệnh quai bị là một loại bệnh lý về các tuyến nước bọt và được gây ra bởi loại virus có tên là Paramyxovirus có ái tính với các tổ chức tuyến và thần kinh.